Systemické a Rodinné Konstelace

Zakladatelem metody rodinných a systemických konstelací je Bert Hellinger (nar. 1925), Studoval filozofii, teologii a pedagogiku. Pracoval několik let jako ředitel a učitel misionářské školy u kmene Zulu v jižní Africe, kde se seznámil s místními rituály, zvyky. Po návratu do Evropy studoval psychoanalýzu, psychoterapii orientovanou na tělo, gestaltterapii, transakční analýzu, neurolingvistické programování a Ericksonovu hypnoterapii. Následně s využitím těchto zkušeností v rodinné terapii vytvořil terapii tzv. systemických rodinných konstelací. Vycházel při tom z následujících poznatků:

  • Všichni žijeme v pavučinách různých vztahů; v systémech, které, ať už si to připouštíme či nikoli, hluboce (často na podvědomé úrovni) ovlivňují náš život.
  • Rodina je systém, z něhož jsme vzešli a do něhož patříme všichni bez rozdílu; nelze se mu vyhnout a popřít ho.
  • Existuje tzv. svědomí rodinného systému, které si ovšem neuvědomujeme, necítíme ho, ale přesto se chováme podle jeho zákonů.
  • Svědomí rodinného systému na nás působí i přes několik generací a podléhají určitým zákonitostem. Podle Hellingera se v této souvislosti jedná o řád lásky.
  • Řád skrytého svědomí rodinného systému se dá rozpoznat podle jejich účinku, např. podle utrpení v životě, které je důsledkem jejich porušování.

Jednou z cest k jejich poznání, přijetí a využití je postavení rodinné konstelace:

Konstelace jsou metodou osobního rozvoje a sebepoznání. Umožňují nám podívat se s odstupem na příčiny našich problémů ať již osobních, partnerských, rodinných, či problémů na pracovišti a jiném kolektivu lidí. Můžeme ji použít všude tam, kde mluvíme o systému. Partnerský vztah, rodina, pracovní kolektiv, parta, sportovní tým atd. – toto jsou společenství (systémy), ke kterým svým vztahem neoddělitelně patříme. Jsme jeden článek systému. Ne vždy jsme v těchto společenstvích spokojeni s tím, jakou „ roli“ v nich hrajeme. Konstelace nám poskytují výbornou příležitost k rozkrytí systému, ke zjištění příčin, kde se stala chyba a následně nám pomohou chyby napravovat. Pomocí konstelací dokážeme přijímat věci v systému tak, jak jsou, přitakat jim .

Jak se konstelace dělají

V úvodním pohovoru s „konstelářem“ (či terapeutem) klient krátce sdělí svoji zakázku – problém nebo jakou situaci potřebuje řešit . Následně konstelář klienta vyzve, aby si z přítomných lidí vybral zástupce za důležité členy svého systému (rodiny, pracovního kolektivu atp.), včetně zástupce za sebe a klient dle vlastního pocitu pak rozestaví zástupce v určeném prostoru. Po rozestavění zástupců klient při konstelaci sedí a pozoruje pohyby v konstelaci. Konstelář zjišťuje, jak se zástupci v jednotlivých rolích cítí a dle potřeby buď nechá zástupce v konstelaci se dle vlastní potřeby pohybovat nebo je např. přemístí, nechá pronést uvolňující rituální věty atp., což následně vede k harmonizování a uvolnění v systému. Často v závěru konstelace je možné klienta postavit do jeho role – vymění se za zástupce. Klient si tak vlastně vyzkouší, jak se v nové situaci cítí…

Po skončení konstelace si zástupci z rolí tzv. „vystoupí“ –např. velkým krokem z role ven s uvědoměním – „tímto vystupuji z této role“. Toto je velmi důležitá součást konstelačního rituálu.

Co můžeme konstelacemi řešit ?

Rodinné problémy – problémy v původní rodině (otec, matka, sourozenci, ostatní příslušníci rodinného systému ), současné rodině (partner/ka, děti atd.)

Partnerské problémy – žárlivost, nevěra, hádky, atd.(většinou souvisí s původním rodinných systémem obou partnerů

Problémy na pracovišti či jiném kolektivu – neshody s kolegy, v týmové práci apod.

Finanční problémy

Chronické zdravotní problémy – jedná se o konstelace symptomů

a další……