Kineziologie - metoda One Brain

Kineziologie - metoda One Brain

Kineziologie - One Brain je metoda, která prostřednictvím jednoduchého svalového testu komunikuje s tělem a myslí člověka. Umožňuje tím nalézt a odstranit stres a emocionální bloky, které jsou v mnoha případech příčinou různých psychických a psychosomatických onemocnění. Kineziologie navazuje rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální a duchovní.

Kineziologie - metoda One Brain tak pomáhá dosáhnout okamžitého zlepšení zdraví a psychické pohody. Příčinou každé nemoci je nerovnováha v organismu, která se nejprve projeví v emociální a psychické oblasti. Následně, pokud příčina nerovnováhy (např. hněv, neřešené partnerské problémy, u dětí často strach z trestu apod.) není odstraněna, vede k projevům nemoci. Náš mozek je rozdělen na dvě hlavní části – levou a pravou hemisféru, které jsou navzájem propojeny. Levá hemisféra odpovídá za naše reakce související s logikou, jako je čtení, psaní, počítání, vědomí času, racionálním myšlením (odpovídá za naše mužské reakce.) Zatímco v pravé hemisféře je sídlo naší intuice, kreativity, smyslového i mimosmyslového vnímání (symbolika ženského projevu).

Nalezení bloku v toku energie způsobené stresem, který se "zapsal" do paměti buněk a jeho následné odstranění pomáhá obnovit vytoužený stav harmonie a jednoty těla, mysli a ducha.

Příklady problémů, které se objevují

Při nesprávné komunikaci pravé a levé hemisféry mozku se projevuje dislexie nebo disgrafie či obtíže s vyjadřováním. Jsou tím postiženi dospělí i děti, jejichž komunikace je zablokována v důsledku stresu vzniklého např. při porodu nebo při jiné traumatické události.

Kineziologie a závislosti

Řada závislostí (kouření, alkohol, drogy) a fobií (strach ze zkoušky, z lékaře, hmyzu, prostoru apod.) má své kořeny z dětství a v emoční bolesti, kterou jsme někdy v minulosti prožili a již se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit nevhodným způsobem. Odblokováním emoce, kvůli které problém vznikl, bolest odezní. Od početí či porodu fungují "programy", které nám zabraňují vytvořit si život, jaký by se nám líbil. Kineziologie - metoda One Brain pomáhá tyto programy zrušit a umožňuje nám užívat si plného, spokojeného a úspěšného života.

Kineziologie - metoda One Brain pomáhá při:


webdesign, tvorba webových stránek: NET-VOR | mapa webu | © 2016 Kineziologie - metoda One Brain.cz