Kineziologie

Kineziologie One Brain (Jednotný mozek)
„Three In One Concepts“
(Tři v jednom – jednota těla, mysli a ducha)

Kineziologie One Brain je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Je postavena na poznatcích tradiční asijské medicíny, která vždy respektovala jednotu těla a ducha. Zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou.
Tvůrci metody Gordon Stokes a Daniel Whiteside objevili a následně zdokonalovali tuto metodu od r. 1976 – 1983 (více na www.3in1concepts.us)

Metoda vychází z poznatku, že na začátku téměř každého zdravotního problému je emocionální příčina, tedy stres. Naprostá většina našich psychických a zdravotních potíží má původ v ranném dětském věku. Náš mozek pracuje jako biologický počítač. V jeho paměti je uloženo vše, co vnímáme našimi smysly od početí. Vlivem prožitého stresu dochází v mozku k zablokování energie až ze 75 %. V této situaci přepne mozek na režim „přežití“ a my dokážeme v tuto chvíli fungovat jen ve smyslu „Bojuj“, „Uteč“ apod.. Toto zablokování přeruší přirozený tok energie v mozku a následně i v příslušné části těla. Naše tělo má paměť a tak uchová všechny zážitky našeho dětství. Pokud se následně v budoucnosti setkáme se situací, která se pocitově podobá stresujícímu okamžiku, vnímáme ji opět jako stresující a náš mozek zapne tyto obranné systémy.Vznikají tak různé typy fyzických a duševních problémů, nemoci, bolesti, alergie, dyslexie, dysgrafie a jiné dysfunkce, různé typy závislostí, fobií apod. .

Metoda je velmi jemná a účinná. Pomocí svalového testu dokáže určit emocionální příčinu testovaného problému a následně „odblokovat“ emocionální či fyzický blok. Samotné odblokování probíhá tak, že po nezbytném „vyladění“ klientových svalů terapeut zjistí příčinu problému a následně proběhne vlastní uvolnění emocionálního stresu. Tímto odblokováním se stimulují vlastní léčebné mechanizmy těla a dochází posléze k uzdravení. Tato metoda nám umožňuje lépe porozumět sám sobě, svým emocím a chování. Pomocí této metody můžeme najít VOLBU tam, kde jsme byli přesvědčeni, že žádné možnosti nejsou.
Je ovšem třeba připomenout, že tak jako ostatní alternativní  léčebné metody, také kineziologie one-brain nenahrazuje lékařskou péči.

Kineziologie – One brain pomáhá dospělým a dětem v těchto oblastech

 • HYPERAKTIVITA, IMPULZIVITA , PORUCHY POZORNOSTI, DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE a další „DYS“
 • POCITY STRACHU A ÚZKOSTI, FOBIE
 • TRÉMA
 • PORUCHY SPÁNKU
 • KOKTÁNÍ A TIKY
 • STRESY SOUČASNÉ I Z MINULOSTI
 • PROBLÉMY S OTĚHOTNĚNÍM
 • PROBLÉMY S TĚLESNOU VAHOU
 • PROBLÉMY VE VZTAZÍCH, ŽÁRLIVOST
 • ALERGIE
 • ZÁVISLOSTI, POSEDLOSTI
 • BOLESTI HLAVY A ZAD
 • POSÍLENÍ IMUNITY
 • NAVOZENÍ HARMONIE V DUŠEVNÍ A FYZICKÉ OBLASTI
 • ŘEŠÍ PROBLÉMY V DALŠÍCH OBLASTECH
 • UMOŽŇUJE ZNOVUNALEZENÍ SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ